Dwór Artusa
Plan wycieczki:

Średniowieczny odpowiednik dzisiejszych sal użyteczności publicznej. W gmachu toczyło się życie społeczne, spotykali się członkowie bractw kupieckich. Urządzali tu uroczystości, słuchali muzyki, bawili się, pito piwo. Zanim w 1891 roku zbudowano obecny budynek, od roku 1386 stal tutaj dawny Dwór Artusa. Przebudowany piękny Dwór Artusa do dziś pełni rolę centrum kulturalnego i cieszy wyjątkową urodą.

Ceny: